Deprecated: File class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/xntekwla/public_html/wp-includes/functions.php on line 5643
Rut- och rotavdrag - Tekå Alltjänst
070-648 28 98

Rutavdrag

From den 1 juli 2009 gäller direktavdrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att du bara betalar 50 procent av arbetskostnaden vid köptillfället. Vi administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket.

Köper du hushållstjänster av TeKås Alltjänst får du 50 procent skattereduktion på arbetskostnaden. I detta ingår t ex städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, flyttjänster med mer.

Skattereduktionen är max 25 000 kronor per person och år vilket motsvarar ett underlag av 50 000 kronor. Vänd dig till Skatteverket för aktuell info om hur mycket du nyttjat av din skattereduktion.

Med rot- och rutavdragen kan du som privatperson få skattereduktion för tjänster utförda i ditt hem eller din sommarstuga. Du får avdrag för arbetskostnader, inte material- och resekostnader.

Läs mer om rutavdrag på på Skatteverkets hemsida.

Rotavdrag

För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden.

Ombyggnadsarbeten och tillbyggnadsarbeten på ett småhus som är äldre än fem år.

Reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett ålder. Du kan få skattereduktion för att måla om eller byta till likvärdiga golv, tak och väggmaterial som huset hade från början.

 Arbeten i en bostadsrätt, men bara arbete inne i lägenheten.

Läs mer om rotavdrag på Skatteverkets hemsidaa.